Verwijzen

Voor erfelijkheidsonderzoek naar en -voorlichting over alle typen (mogelijk) erfelijke aandoeningen verwijst u patiënten en hun familieleden naar een polikliniek Klinische Genetica .

Klinisch genetici uit de academische medische centra houden geregeld spreekuren in (streek)ziekenhuizen in de omgeving, zodat patiënten zo min mogelijk hoeven te reizen. Informatie voor patiënten over 'wat kunt u verwachten bij de klinisch geneticus' vindt u hier.

De verwijsindicaties zijn zeer divers. Op de volgende pagina’s zijn de indicaties onderverdeeld in:

Naast de oncogenetica en de cardiogenetica houdt de klinische genetica zich bezig met prenatale diagnostiek, diagnostiek bij kinderen met aangeboren afwijkingen en/of een ontwikkelingsachterstand, maar ook bijvoorbeeld met neurogenetica, nierziekten, oogaandoeningen, slechthorendheid en erfelijke vormen van bloedarmoede.

Onder 'ziektes & overerving' vindt u links naar meer informatie over verschillende ziektebeelden en hun erfelijkheid. Veelal wordt er gelinkt naar onze pagina’s met publieksinformatie op erfelijkheid.nl. Op de individuele ziektepagina’s van erfelijkheid.nl vindt u nuttige links onder 'meer informatie voor professionals'.

Daarnaast vindt u op de volgende pagina uitleg bij een 4-tal praktijksituaties waarin u als huisarts een belangrijke rol kan spelen bij het verwijzen van patiënten naar de klinische genetica:

  • de patiënt met een mogelijk erfelijke aandoening
  • de patiënt met een (mogelijk) erfelijke aandoening in de familie
  • de patiënt met kinderwens
  • kinderen met een ontwikkelingsachterstand al dan niet in combinatie met gedragsproblemen en/of aangeboren afwijkingen

Let op, de criteria genoemd in die 4 situaties zijn niet alomvattend. Als u twijfelt over het nut van verwijzing of vragen heeft, kunt u (telefonisch) contact opnemen met het dichtstbijzijnde klinisch genetisch centrum .

Erfelijkheidsonderzoek wordt in het algemeen vergoed door de zorgverzekeraar, maar gaat wel ten laste van het eigen risico.