Over deze website

Waarom deze website?

Huisartsen hebben behoefte aan gerichte informatie over genetica. De belangrijkste competenties op het gebied van genetica voor huisartsen en specialisten zijn:

  • Herkennen van patiënten die mogelijk een erfelijke aandoening hebben of drager zijn van een erfelijke aandoening.
  • Verstrekken van begrijpelijke, volledige en op de patiënt afgestemde informatie over genetica, waardoor de patiënt beter in staat is over zijn/haar toekomst en de gewenste zorgverlening te beslissen.
  • Volgens de richtlijnen behandelen van patiënten met genetische aandoeningen.
  • Vragen van advies aan en overleggen met specialisten op het gebied van genetische aandoeningen.
  • Coördineren van de zorg door eerstelijnshulpverleners, klinisch genetici en andere specialisten aan patiënten met genetische problematiek.
  • Aanbieden van passende psychologische en sociale steun aan patiënten met een genetische aandoening en hun familie.

Totstandkoming van deze website

De website www.huisartsengenetica.nl wordt beheerd door het Erfocentrum, in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Deze website is tot stand gekomen vanuit onderzoek door dr. I. Houwink binnen een samenwerkingsverband van de sectie Community genetics (afdeling Klinische Genetica, VUmc; de vakgroep Huisartsgeneeskunde en de vakgroep Onderwijsontwikkeling en onderwijsresearch (Maastricht UMC+); en  Nederlands Huisartsen Genootschap.

Het project werd mogelijk gemaakt door het Centre for Society and Genomics) en het Centre for Medical Systems Biology met financiële ondersteuning van het Netherlands Genomics Initiative.