Overervingspatronen

Ons erfelijk materiaal (DNA) vormt de blauwdruk van onze erfelijke eigenschappen. Chromosomen zijn de dragers van ons DNA en ze liggen opgeslagen in de celkern van onze lichaamscellen. Erfelijke eigenschappen - en dus ook aandoeningen - kunnen op verschillende manieren overerven. Het tekenen van een stamboom kan meer informatie geven over de manier waarop een eigenschap overerft. 

Er zijn verschillende overervingspatronen. Sommige erfelijke aandoeningen komen (bijna) alleen bij jongens voor, terwijl andere erfelijke aandoeningen zowel jongens als meisjes voorkomen. In sommige families komen bepaalde aandoeningen veel voor. In andere families kan ineens een kind geboren worden met een erfelijke ziekte zonder dat die aandoening daarvoor binnen de familie bekend was. De verschillende manieren van overerving van ziektes kunnen  deze patronen verklaren.

Mogelijke vormen van overerving zijn:

Daarnaast kan mozaïcisme een rol spelen bij het tot uiting komen van erfelijke eigenschappen. Sommige aandoeningen zijn het gevolg van chromosoomafwijkingen.