Kanker

Onder kanker vallen meer dan 100 verschillende ziekten die worden gekenmerkt door een ongecontroleerde celdeling. Bij ongeveer 5% van alle mensen met kanker is een erfelijke aanleg de belangrijkste oorzaak.

Het verschilt per type kanker wanneer gedacht moet worden aan een mogelijke erfelijke oorzaak. In het algemeen geldt dat een erfelijke oorzaak meer waarschijnlijk is bij onderstaande kenmerken:

  • Jongere leeftijd dan normaal bij diagnose
  • Twee of meer primaire tumoren bij één patiënt (in één of in verschillende organen)
  • Een positieve familieanamnese: meer verwanten met (dezelfde vorm van) kanker dan je op grond van toeval zou verwachten

De verwijscriteria verschillen echter per type kanker. Op de volgende pagina vind u links naar verwijscriteria uitgesplitst naar type kanker (ook toegankelijk via menu verwijzen).