Hypertensie

Hypertensie, een bloeddruk >140/90 mmHg, komt voor bij ongeveer 1/3 van de Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar. Het is de meest voorkomende langdurige aandoening  gerapporteerd in de gezondheidsenquête van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (CBS).

Het percentage mensen met hypertensie neemt toe met de leeftijd, maar neemt boven de 80 jaar weer af. Mannen hebben gemiddeld vaker hypertensie dan vrouwen.

Hypertensie is, naast een verhoogd cholesterolgehalte, roken en overgewicht, een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten vormen een van de belangrijkste oorzaken van sterfte in Nederland. In 2015 stierven er ruim 39.000 Nederlanders aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. In 2000 waren dit nog ruim 49.000 Nederlanders.

Overerving

Hypertensie is meestal een multifactoriële aandoening. Er zijn vele genen bekend die het risico op hypertensie beïnvloeden.  Naast de genetische component spelen ook omgevingsfactoren zoals gewicht, zoutinname, alcohol gebruik en lichaamsbeweging een grote rol.

Er zijn zeldzame monogenetische vormen van hypertensie zoals Glucocorticoid-Remediable Aldosternonism (OMIM: 103900), pseudohypoaldosternosme type II (OMIM: 145260) en het Liddle syndroom (OMIM: 177200)