Casus 13: Borstkanker in de familie

Janet is op de mammapoli geweest omdat er een knobbeltje in haar borst is gevonden. Dit knobbeltje bleek goedaardig. Toch heeft het haar aan het denken gezet over haar familie. Ze is bang dat haar twee jonge dochters een verhoogd risico op borstkanker hebben, omdat er zo veel kanker voorkomt in haar familie. U stelt voor een stamboom te maken.

stamboom als jpg (groter)

stamboom Janet Plantsoen

ALLES OPENEN
  • Interpretatie

    Uit Janet haar familiegeschiedenis komt duidelijk een patroon van mogelijke overerving naar voren. U vertelt haar dat gezien deze informatie een genetische predispositie in haar familie waarschijnlijk is. Zonder verder onderzoek kan echter een genetische oorzaak niet met zekerheid worden vastgesteld.

    Janet zou verwezen kunnen worden naar een klinisch geneticus voor verder onderzoek en advies voor (preventief) onderzoek. Afhankelijk van de uitslag bij Janet kunnen ook haar dochters adviezen krijgen voor eventueel onderzoek in de toekomst. Daarnaast komen ook de oom en tante van Janet en de zoon van haar overleden tante in aanmerking voor verwijzing, onafhankelijk van het onderzoek bij Janet. Immers, er kan in de familie van Janet sprake zijn van een erfelijke aanleg die Janet niet heeft geërfd.

  • Datum laatste update/revisie: 21-10-2019