Symposium Farmacogenetica in de psychiatrie

Op 29 november, van 12.30u tot 17.15u, organiseert het Erasmus MC het symposium "Farmacogenetica in de psychiatrie - Praktische handvaten voor in de dagelijkse praktijk".

Doelgroep zijn: psychiaters, psychologen, klinisch farmacologen, apothekers, verpleegkundigen, geriaters, huisartsen en AIOS.

Van alle patiënten loopt in het algemeen 10 tot 20 procent het risico dat geneesmiddelen niet goed werken doordat hun lever medicijnen verkeerd afbreekt. Dat kan ernstige gevolgen hebben. Die patiënten hebben minder of juist meer dan de standaard dosis nodig, maar zij weten dat meestal niet. Een DNA-test kan uitsluitsel geven.

Bij psychiatrische patienten ligt het percentage mensen met bijwerkingen en/of ineffectiviteit nog hoger. Mogelijk dat screening op relevante genetische polymorfismen ter voorspelling van geneesmiddelmetabolisme een waardevolle benadering kan zijn.

Anderzijds kan bij probleemgevallen (patiënten die bij een standaarddosering ongewoon hoge of lage plasmaspiegels hebben) een genetische oorzaak worden aangetoond of uitgesloten.

Tijdens dit symposium neemt men u mee langs theorie en praktijk.

Zie de flyer voor het programma en aanvullende informatie.