NACGG najaarsbijeenkomst

Op vrijdagmiddag 29 november 2019 wordt de jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst gehouden van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG). De bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of interessante meningen. Dit wordt gedaan aan de hand van korte mondelinge presentaties door indieners van abstracts. Daarnaast zullen een of meerdere gastsprekers uitgenodigd worden.

Abstracts voor de presentatie van onderzoek op het brede terrein van de Community Genetics en/of Public Health Genomics kunnen tot en met 7 oktober 2019 worden ingediend via het formulier op http://www.nacgg.nl/agenda/.