Familieanamnese

De familieanamnese is een belangrijk onderdeel van het diagnostisch proces en kan, hoewel onderbenut, een rol spelen bij het inschatten van gezondheidsrisico's.

ALLES OPENEN
 • Wat is een familieanamnese?

  Deze bestaat uit informatie over:

  • de biologische relatie tussen familieleden
  • de medische aandoeningen die de familieleden hebben

  De informatie kan worden uitgeschreven als tekst, maar is helderder te visualiseren met een stamboom, compleet met de aandoeningen die de familieleden hebben.

 • Waarom een familieanamnese?

  Veel aandoeningen hebben een genetische component. Een stamboom kan inzicht geven in hoe belangrijk deze component is (hoeveel mensen zijn aangedaan? Zijn er aanwijzingen voor een bepaalde manier van overerven?). 

  Een positieve familieanamnese kan wijzen op een erfelijke aanleg voor een aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes of bepaalde vormen van kanker. Als de familiegeschiedenis buiten beschouwing blijft, kan klinisch belangrijke informatie over het hoofd worden gezien.

 • Andere voordelen van een genetische familieanamnese
  • Het aantonen van overervingspatronen:

  Deze patronen zijn vaak goed zichtbaar in een stamboom. Het herkennen van een patroon in de familieleden met een bepaalde aandoening maakt een mogelijk overervingstype duidelijk. 

  • Het stellen van een diagnose:

  Verschillende symptomen kunnen worden veroorzaakt door dezelfde aandoening. Inzicht in die variëteit kan een vroege diagnose bij familieleden vergemakkelijken. Dit is van belang als een vroege behandeling van een aandoening de prognose verbetert. 

  • Inschatting van de kans op een genetische aandoening bij familieleden:

  Een genetische aandoening bij een patiënt geeft een verhoogde kans op diezelfde aandoening bij zijn familieleden.

  • Het inzetten van onderzoek:

  Er kunnen familieleden naar boven komen die baat kunnen hebben bij preventief onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan een coloscopie of DNA-onderzoek naar mutaties voor erfelijke darmkanker.

  • Doorverwijzing:

  Het kan nuttig zijn de mening van een medisch specialist te vragen bij een mogelijk verhoogd risico op een erfelijke aandoening. Denk bijvoorbeeld aan het Marfansyndroom.

  • Versterking van de vertrouwensband:

  Een goed gesprek over mogelijke erfelijke factoren zal het vertrouwen van de patiënt in de huisarts vergroten. Misvattingen over een symptoom of ziekte kunnen worden opgehelderd.

 • Datum laatste update/revisie: 21-10-2019