Casus 13: kanker in de familie

ALLES OPENEN
 • John - Darmkanker

  John vertelt de dienstdoende verpleegster over zijn zorgen omdat er darmkanker in zijn familie voorkomt. Na het tekenen van zijn stamboom, kunnen we zien waarom hij bezorgd is.

  Stamboom casus kanker

  Drie familieleden zijn overleden aan darmkanker. Het is belangrijk om de exacte lokalisatie van de kanker duidelijk te krijgen om te kunnen inschatten of het dezelfde soort kanker is. Dat zou namelijk pleiten voor de mogelijkheid dat het gaat om een genetische aandoening.

  Toch zijn niet alledrie de aangedane personen eerstegraadsverwanten. Verder is er geen aanwijzing dat er kanker voorkomt bij familieleden die biologisch dichterbij staan, of in andere generaties. Dat zou namelijk suggestief zijn voor een verhoogd genetisch risico.

  Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het belangrijk is om drie generaties in de stamboom weer te geven. Volgens de richtlijnen op www.oncoline.nl is Johns risico laag, aangezien hij geen eerstegraads verwant heeft met darmkanker. Hem wordt dus slechts advies aangeboden. Er is geen noodzaak voor invasieve screening, tenzij hij klachten heeft. De vader en moeder van John hebben een relatief risico van 2 op darmkanker aangezien zij een eerstegraads familielid hebben met darmkanker tussen de 50-70 jaar.

 • Jane - Borstkanker

  Jane is in de oncologiekliniek geweest omdat er een knobbeltje in haar borst is gevonden. Ze is nu bang dat haar twee jonge dochters een verhoogd risico hebben, omdat er zo veel kanker voorkomt in haar familie. U stelt voor een stamboom te maken.

  Stamboom casus kanker 2
   
  Uit Janes familiaire geschiedenis komt duidelijk een patroon van mogelijke overerving naar voren. U vertelt haar dat gezien deze informatie een genetische predispositie in haar familie waarschijnlijk is. Zonder verder onderzoek kan echter een genetische oorzaak niet met zekerheid worden vastgesteld.

  Jane moet verwezen worden naar een klinisch genticus voor verder onderzoek en advies voor (preventief) onderzoek. Afhankelijk van de uitslag bij Jane kunnen ook haar dochters adviezen krijgen voor eventueel onderzoek in de toekomst.