UMC St Radboud

Genetisch centrum
Polikliniek Klinische Genetica
Bezoekadres 
UMC St Radboud
Polikliniek Klinische Genetica
Ingang Centraal
Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA Nijmegen
Route 788

Postadres 
UMC St Radboud
Huispost 849
Polikliniek Klinische Genetica
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Telefoon 
Afspraken polikliniek     (024) 361 39 46
Polikliniek prenatale diagnostiek   (024) 361 7700
Polikliniek Marfan syndroom (kinderen)  (024) 361 39 46
Polikliniek Familiaire Tumoren    (024) 361 44 34 / (024) 361 65 28
Polikliniek kinderen met bijz. chromosoomafwijking (024) 361 39 46
Secretariaat      (024) 361 39 46
Overlegnummer verwijzers    (024) 361 39 46, sein 10 08

Email: erfelijkheid@umcn.nl

Fax
Fax algemeen      (024) 366 87 53
Fax familiaire tumoren     (024) 366 87 74

De Polikliniek Klinische Genetica van het Radboudumc Nijmegen heeft ook spreekuren voor sommige genetische onderwerpen in: Twenteborg Ziekenhuis Almelo, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, Maasziekenhuis Pantein Boxmeer, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch, Deventer Ziekenhuis Deventer, Gelderse Vallei Ede, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Medisch Spectrum Twente Enschede, Ziekenhuisgroep Twente Almelo en Hengelo, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen,  Dr. Bernard Verbeeten instituut Tilburg, St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, Tweestedenziekenhuis Tilburg. Bij vragen is het nodig dat de zorgverlener contact opneemt met het Radboudumc Nijmegen. De klinisch genetische zorg is daar namelijk geconcentreerd.

 

Website

Erfelijkheidsadvisering
Tel: (024) 361 39 46, sein 10 08

Verwijzen
Gesloten polikliniek
Verwijzing via zorgdomein (huisartsen) of schriftelijke doorverwijzing : UMC St Radboud, 849 Secretariaat Klinische Genetica, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Spoedverwijzing
(patiënt moet vandaag of morgen worden gezien): telefonisch overleg via overlegnummer huisartsen met  dienstdoende specialist.

Laboratoriumaanvragen/informatie
Afhankelijke van de vraagstelling wordt DNA dat is geïsoleerd uit bloed, beenmerg of tumorweefsel  geanalyseerd op afwijkingen met genspecifieke PCR-gebaseerde testen of met genoombrede analyses, als karyotypering en CGH-microarrays.
Telefoon (024) 365 57 22
Fax (024) 361 66 58
Email:  ltg@umcn.nl